fbpx
 • 0879435446
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Displaying items by tag: условия

Сряда, 02 September 2015 15:14

Партньорско споразумение

Това е законово споразумение между вас и cube.BG. Вие се съгласявате, че сте прочели и РАЗБИРАТЕ УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР И ЧЕ СТЕ СЪГЛАСНИ с тях.

1. Общ преглед

Настоящото споразумение съдържа пълните правила и условия, които се отнасят до вас, в случай на сътрудничество с cube.BG. Моля, имайте предвид, че през настоящото споразумение, "ние", "нас" и "платформата" означава cube.BG, и "ти", "вие" и "ваши" се отнася за вас.

2. Включване като преподавател на платформата

Вие се съгласявате да ни представите информация относно вас и курса, който желаете да създадете.

Ние можем да приемем или да отхвърлим молбата Ви за преподавател на платформата по наше осмотрение. Вашата кандидатура ще бъде отхвърлена, ако някоя от вашата информация е невярна или непълна, или ако вашият курс популяризира материали със сексуален, порнографски, насилствен или клеветнически характер, или ако вие или вашият курс сте в нарушаване с действащите закони или нарушавате правата върху интелектуалната собственост, човека и други.

След одобрение ще ви бъде изпратен хонорарен договор за подписване и ще ви бъдат издадени данни за достъп до платформата, като учител на платформата. Във вашият учителски профил ще можете да се запознаете с платформата, спецификациите й, посредством насочващи материали, примери и изображения. Ваша е отговорността да пазите своето потребителско име, парола и информация на сигурно място, така че трети лица да не могат да посещават профила ви.

Подписване на договор: След одобрение от наша страна трябва да попълните и подпишете хонорарен договор за партньорство. Хонорарния договор представлява двустранен документ, подписан от вас, като преподавател/лектор и от нас, като доставчик. Той се подписва в два екземпляра, единия остава за вас, а другия се съхранява при нас.

След като сме подписали договор, съгласили сте се с условията за ползване на платформата (Общите условия) и сме създали ваш индивидуален учителски профил, трябва да опишете добре курса и програмата, да представите актуална информация за вас, като преподавател придружена със снимка.

3. Като партньор/преподавател какво мога/трябва да правя.

(а) Връзка към нашия сайт:

Като член на платформата cube.BG, вие ще може да качвате необходимите връзки и материали, подпомагащи обучителните ви курсове. Като облачно-базиран софтуер вие ще може да преглеждате, споделяте и да изтеглите тези материали, връзки, HTML кодове, без ограничения.

Ние имаме право да следим вашият профил, тъй като сме отговорни за използваните препратки, материали и внедрена информация, която включвате. Ние ще Ви уведомим за всички промени, които смятаме, че трябва да се направят. Всяко неизпълнение, ще бъде нарушение на настоящото споразумение и основание за прекратяване на договора.

(б) Оказвате ни пълно сътрудничество: Вие се съгласявате да си сътрудничите с нас напълно и да създавате и поддържате с нас вашите обучителни курсове до прекратяване на договора.

(в) Поддържане на профила ви: Поддържането на вашия профил ще бъде ваша отговорност. Ние можем да следим вашия профил и да го актуализираме.

(г) Следвайте всички закони за авторското право: Те са изцяло Ваша отговорност. Трябва да следите всички приложими закони за авторското право и други закони, които се отнасят до вашия профил на платформата. Трябва да имате изрично разрешение да използвате материали с авторски права, независимо дали става дума за текст, изображение или други авторски или сродни права. Ние не носим отговорност, ако използвате материали с авторски права на друго лице в нарушение на закона.

4. Като Партньор/Преподавател какво трябва да знаете

(а) Можем да следим профила ви: Вие ни давате правото да контролираме профила ви по всяко време, за да следим, дали следвате правилата и условията на настоящото споразумение, и да ви уведомяваме за всички промени. Неизпълнението и нарушението на настоящото споразумение, е основание за прекратяване на договора.

(б) Ние определяме политиката за покупките: Клиентите, които купуват продукти чрез каталога, ще бъдат разгледани като наши клиенти. Всички наши правила, политики и процедури за действие по отношение на поръчки от клиенти и обслужване на клиенти ще се прилага за тези клиенти. Ние можем да променим нашите политики и процедури за действие по всяко време.

(в) Вие не можете да рекламирате без наше съгласие: Вие не може да създадете, публикувате, разпространявате, или да изпращате писма по електронен път и рекламни материали, които да правят препратка към нас или ваш курс, без наше съгласие.

(г) Начална дата на настоящото споразумение: Това споразумение ще започне да действа след приемането ви като учител на платформата, което става след подписване на двустранен хонорарен договор.

(д) Как настоящото споразумение може да бъде прекратено/прекратяване на договора: Вие или ние можем да сложим край на това споразумение по всяко време, със или без причина, като дадем на другата страна писмено предизвестие. Писменото уведомление може да бъде под формата на имейл.

(е) Ние може да променяме това Споразумение: Ние можем да променим всяко от правилата и условията в това споразумение, по всяко време, по свое усмотрение. Вие ще бъдете уведомени по електронната поща, както и всички авторски промени ще бъдат публикувани в сайта www.cube.BG и на платформата. Ако някоя модификация е неприемлива за вас, единствената ви възможност е да прекратите споразумението. Ако продължите участието си в Партньорската програмата след публикуването на обявлението за промяна, вие показвате съгласие с промените.

5. Като Партньор какво получавате

(а) Печелите допълнителни приходи: Ние гарантираме, че ще получите навреме сумата, която сте изработили и ще следим дали е получена.

(б) Печелите популярност пред по-голям кръг от аудитория и градите авторитет, което води до привличане на по-голям брой ученици и печелене на по-добри хонорари/доходи.

(в) Достъп до виртуално училище и виртуална класна стая.

(г) Достъп до множество ефективни системи за предоставяне на учебен материал.

(д) Възможност за брандиране на курсовете ви.

6. Предоставяне на лицензи

(a) При спазване на всички условия на това споразумение, ние ви предоставяме изключително, непрехвърлимо, право да: предоставяте на вашите крайни потребители достъп до вашия курс.

(б) Вие ни предоставяте правото да използваме вашите имена, титли и лога в рекламата, маркетинга, насърчаването и популяризирането на курса ви. Въпреки това, ние не сме задължени да рекламираме, насърчаваме, или популяризираме курса ви.

(в) Всяка от страните запазва всички права и собственост в съответните с правата си.

7. Още неща, които трябва да се знаят и разбират

(а) Общи условия: Ние не гарантираме за продаваемост, годност, точност, надежност или нарушение относно вашите разработки.

(б) Заявления и гаранции: Вие декларирате и гарантирате пред нас, че:

- Настоящото споразумение е било надлежно и валидно подписано и представено от вас и представлява юридическо, валидно и обвързващо задължение, подлежащо на изпълнение срещу вас в съответствие с разпоредбите;

- Имате пълно право, сила и власт да бъдете обвързани с правилата и условията на настоящото споразумение и да изпълнявате задълженията си по настоящото споразумение, без одобрението или съгласието на всяка друга страна;

(в) Ограничения на отговорността: Ние не носим отговорност към вас по отношение на: небрежност, закононарушение или други щети (включително, но не само, загуба на приходи или репутация, както и пропуснати ползи), дори ако сте били наясно за възможността от такива щети.

(г) Обезщетение: Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате платформата и нейните служители, представители, агенти, и потребители, срещу всякакви искове, дела или други производни, заведени въз основа на или произтичащи от всякакви претенции, от ваше нарушение на настоящото споразумение. Ще трябва да платите всички разходи, щети, направени от вас.

(д) Разни:

- Всяка страна се счита за независим изпълнител във връзка с предмета на настоящото споразумение.

- Нямате право да възлагате вашите права или задължения по настоящото споразумение, на трета страна.

- Настоящото споразумение се урежда от и тълкува в съответствие със законите на Р.България.

- Вие не може да изменяте или да се отказвате от някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, освен ако не е в писмена форма и подписано от двете страни.

- Настоящото споразумение представлява цялото споразумение между нас и вас, и отменя всички предишни споразумения и комуникациите на страните, устни или писмени.

- Трябва  да сте прочели цялата разпоредба на настоящото споразумение преди да го приемете и да се съгласите с него.             

Published in Условия
 • Ние гарантираме, че ще покриваме всички такса, свързани с получаване на заплащането и работата с потребителите;
 • Ние покриваме също всички разходи свързани с маркетинговите програми, отнасящи се до продажбата на учебни часове и курсовете;
 • Ние покриваме всички разходи свързани с хостинг на курсовете и други разходи по софтуер и хардуер на платформата;
 • Фирмата не гарантира минимално ниво на успех във връзка с каквито и да било маркетингови програми;
 • Като част от Вашето участие в маркетинговите програми, Вие давате съгласието си да споделяме информация за курса ви и за Вас като преподавател;
 • Ако не желаете да участвате в маркетингови програми, е нужно да ни уведомите предварително, при подписване на договора.

1. Като преподавател, вие се съгласявате да представяте само вашето собствено съдържание и разработки;

2. Потребителите имат право да възстановяват средствата си, в съответствие с общите условия за ползване, в случай на недоволство и Вие се съгласявате, че можем да приспаднем тези средства от последващи задължения към Вас, в случай, че получавате заплащане на брой потребители.

3. Плащанията се извършва в рамките на седмицата или след края на месеца. Вие носите отговорност за предоставената информация, необходима за изплащане на дължимите суми.

4. Маркетинг за Платени курсове

 • Ние използваме програма за имейл маркетинг, която позволява изключително сегментиране на потребителите на платформата и на сайта – общо над 50 000 души.
 • Използваме и мултиканален маркетинг за достигане до нови потребители.
 • Използваме куп онлайн маркетингови тактики, от които платени реклами в социални мрежи, сайтове и Google реклами.
 • Непрекъснато оптимизираме сайта, така че да достига до по-голяма аудитория от потребители, търсещи конкретни услуги в търсачката на Google.

Вие имате правото да промотирате сами курса си, ако преценявате, че имате малко ученици, а може да покривате повече. Ако решите и вие да промотирате курса си, първо трябва да ни уведомите и да съгласувате медията/канала и рекламното съобщение с нас.

Published in Условия
Сряда, 02 September 2015 15:11

Авторски права

1. Политика относно авторски права или друга интелектуална собственост

cube.BG уважава интелектуалната собственост на другите и защитава авторските права, и приветсва всички преподаватели, потребители и други потребители на платформата да правят същото. Нарушаването на тази политика няма да бъде толерирана на нашата платформа.

Политиката ни към интелектуалната собственост е да

 • (а) премахваме материали, при получаване на предизвестие от техния собственик или трети лица за нарушение;
 • (б) отстраняваме цялото съдържание, публикувано на платформата при "повторни нарушения";
 • (в) запазваме си правото да прекратим акаунта на всеки, който многократно злоупотребява с това правило и не се съобразява с наши предизвестия.

2. Процедура за докладване за нарушение

Ако смятате, че някое съдържание, предоставено на или чрез платформата е било използвано или експлоатирано по начин, който нарушава правото на интелектуална собственост, тогава моля, изпратете имейл, съдържащ следната информация:

 • Имена на лицето, което евентуално е в нарушение;
 • Идентификация на материала/материалите в нарушение;
 • Основание и доказателства, че използването на конкретния материал на платформата, не е позволено от собственика на авторските права, от негов представител или от закона;
 • Декларация, че тази информация е точна и че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторското право;

3. Информация за контакти

Ако искате да докладвате за нарушение може да се свържете на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4. Фалшиви Известия за иск за нарушение

Cube.BG си запазва правото да търси обезщетение от всяко лице, което твърди за нарушение, а такова не може да бъде установено. За избягване на съмнение, само уведомления, подадени по реда на Закона за авторските права, спазвайки всички процедури, ще бъдат разглеждани.

Published in Условия
Понеделник, 31 August 2015 09:50

Политика на поверителност

Защита на личните данни в CUBE.BG
Отговаряме напълно на новия регламент (GDPR)

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на образователни услуги, CUBE.BG отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование "ЕОС 2013" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 202641925

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, ул. „Прилеп“ №6

Адрес за упражняване на дейността:

Данни за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ул. „Прилеп“ №6

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон.: 359 879 435 446

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 1423348

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование: "ЕОС 2013" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ : 202641925

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9000, ул. „Прилеп“ №6

Данни за кореспонденция: гр. Варна, 9000, ул. „Прилеп“ №6

Телефон: 359 879 435 446

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб сайт: www.cpdp.bg

„ЕОС 2013“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) CUBE.BG събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на онлайн услуги, изграждането на онлайн платформи, използване на виртуални класни стаи и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на CUBE.BG по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо CUBE.BG;
 • За целите на легитимния интерес на CUBE.BG.

(2) CUBE.BG е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие предоставяте, използвайки нашите услуги, CUBE.BG действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) CUBE.BG събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договорни отношения, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез имейл или по телфон;

(2) CUBE.BG спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, CUBE.BG може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява CUBE.BG?

Чл. 3. (1) CUBE.BG извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта за предоставяне на образователна услуга , изпълнение на договорни отношения и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, съгласно избрания от Вас потребителски план.
 • Регистрация на потребител за целите на регистриране на домейн в или извън областта .БГ.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) CUBE.BG обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между CUBE.BG и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес, рождена дата и профилна снимка.
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между CUBE.BG и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които CUBE.BG обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, CUBE.BG събира данни за използвания IP адрес.
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между CUBE.BG и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) CUBE.BG не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от CUBE.BG от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) CUBE.BG съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, CUBE.BG полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) CUBE.BG Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на CUBE.BG или друго.

(3) CUBE.BG съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) CUBE.BG може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) CUBE.BG Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от CUBE.BG за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) CUBE.BG може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от CUBE.BG потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) CUBE.BG Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но CUBE.BG си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до CUBE.BG.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от CUBE.BG изтриване на свързаните с Вас лични данни, а CUBE.BG има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо CUBE.BG;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) CUBE.BG не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до CUBE.BG, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред CUBE.BG, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на CUBE.BG.

(4) CUBE.BG не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от CUBE.BG да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на CUBE.BG да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • CUBE.BG не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на CUBE.BG имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на CUBE.BG, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от CUBE.BG директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от CUBE.BG да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. CUBE.BG може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от CUBE.BG, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако CUBE.BG установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) CUBE.BG не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на регистрация на домейн в или извън областта .БГ и след подадена заявка от Ваша страна, CUBE.BG предава необходимата информация към съответния регистратор на домейни, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията на заявения домейн.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20 (1). Когато възлагате на CUBE.BG да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, CUBE.BG действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, CUBE.BG действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. CUBE.BG няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай CUBE.BG няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на CUBE.BG в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на CUBE.BG използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, на цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в CUBE.BG по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

Published in Условия

Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между cube.BG и ползвателите на сайта , по повод услугите предоставяни посредством неговото използване.


ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА cube.BG Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта cube.BG. С регистрацията си получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели в съответствие със Закона за електронната търговия. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като “Получател” и сайта като “Доставчик”, в рамките на предоставяните услуги. Чрез достъпа до интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу и/или не отговаряте на посочените изисквания, моля, не използвайте сайта cube.BG

Това споразумение свързва ВАС с условията за използване на cube.BG, вкл. ("НИЕ", "КОМПАНИЯТА", „ФИРМАТА“ или "ПЛАТФОРМАТА"), софтуера, мобилните приложения, услугите или други предложения от нашия сайт. При използването на която и да е услуга на компанията или при кликване върху "Регистрация", Вие потвърждавате, че се обвързвате с условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение не използвайте предлаганите от нас услуги. Имайте предвид, че настоящите общи условия могат да бъдат променяни, без предизвестие.

I.Общи разпоредби

1. Потребителят трябва да е над 18 години и законно да може да сключва договори; тя/той също приема това обвързващо споразумение, като се съгласява на всички условия изброени тук за използването на сайта и предлаганите услуги.

2. Потребителя разрешава cube.BG да държи в автоматизирана база данни цялата лична информация, тъй като тя е необходима за адекватното предоставяне на услугата. С цел да се запазят анонимни личните данни, потребителят е информиран, че единствен управител на базата данни е cube.BG.

3. Данните, предоставени от потребителя в нашата база данни са защитени от системи за сигурност, които възпрепятстват достъпа на неоторизирани трети лица.

4. Потребителят приема, че услугата е съгласувана с българското законодателство, а за тези които живеят в чужбина изрично се отказват от законодателството на съответната държава, дори да съответства с българския закон.

5. cube.BG запазва правото да прави всички необходими промени в общите условия по всяко време.

6. Цените, показани на сайта са окончателни, с включени всички данъци и такси, и са актуални по всяко време.

7. Доставката на услугите предоставени от cube.BG се извършва изцяло онлайн и не включва допълнителни такси.

II. Термини, използвани в Общите Условия

1. Основи /Основни понятия/

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • а) „Сайт” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна cube.BG.
 • б) „Ползвател” – всяко лице, посетило и ползващо Сайта и неговата информационна система.
 • в) „Потребител” – Ползвател на Сайта, който се е регистрирал за ползване на услугата по закупуване на услуги, предоставени от името на конкретни търговци.
 • г) „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя услуга, предмет на негово предложение, публикувано на Сайта.
 • д) „Услуга” – конкретна услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Търговец, която последния желае да промотира сред Ползвателите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия.
 • е) „Сделка” – публикувано в Сайта предложение на Търговец за закупуване от страна на Потребителите на Сайта на определени Услуги при специални цени и други специални условия.
 • ж) „Договор за продажба” – сключен посредством Сайта договор между Търговец и Потребител за закупуване на конкретно предлаганите от Търговеца Услуги. Всяко използване на „Договори за продажба” (а също и във всякакви други възможни словосъчетания и словоформи в този смисъл) ще е със синонимно значение на „Договори за продажба на Стоки/Услуги”.
 • з) „Ваучер” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и предплатена от него Услуга, при съблюдаване на приложимите за конкретния случай условия.
 • и) „Партньор” е всяко лице, с което cube.BG се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на потребителите на сайта.
 • й) „Преподавател” е всяко лице, което предоставя сесии на живо с учебна цел.
 • к) „Виртуална класна стая” е софтуерна платформа за провеждане на уеб конферентна връзка с обучителни цели.
 • л) „Виртуално училище” е учебен портал, където се провежда онлайн обучението и където се съхранява учебното съдържание.

Платформата cube.BG дават възможност на потребители ("Потребители"), за да се свържат инструктори/лектори ("Преподаватели"), които предоставят сесии на живо, уроци и образователни услуги на Нашата брандирана класна стая ("Виртуална класна стая") или на платформата ("Виртуално училище"). Услугите предоставени от платформата включват, без ограничение, цялостна поддръжка и хостинг, и позволяват обратна връзка с потребителите.

Фирмата си запазва правото да редактира настоящите условия по свое усмотрение по всяко време, като публикува промените на сайта - cube.BG. Промените влизат в сила 30 (тридесет) дни след публикуване. Ако продължите да използвате услугите и след промяната им това означава, че Вие приемате тези промени.

Фирмата може да модифицира продуктите или да ги прекрати по всяко време ако не отговарят на условията.

Вие сте отговорни за интернет доставчика, всички такси и разходи, свързани с Вашият достъп до платформата, както и за компютърния хардуер и друго оборудване, необходимо за достъп и използване на услугите предоставени от cube.BG.

Всичко свързано с употребата, достъпа или други дейности предоставени от cube.BG трябва да бъдат в съответствие с всички приложими закони и разпоредби, включително закони, отнасящи се до авторското право, интелектуалната собственост и неприкосновеност на личния живот и личната идентичност. Във връзка с използването на продуктите и сайта, Вие не трябва да предоставяте невярна или съзнателно невярна информация;  да копирате, разпространявате, променяте, преработвате, заличавате, потъмнявате, хаквате, или да влияете на предоставяните услугите; да вграждате сайта или продуктите; да ги представяте не трети лица или да давате неоторизиран достъп до профила ви на друго лице.

2. Допълнителни условия.

Всяка лична информация, предоставена във връзка с употребата на продуктите на сайта е предмет на нашата политика за поверителност, намиращ се на http://cube.bg/privacy, която е включена чрез препратка в настоящите Общи условия.

Ако сте преподавател (както е определено по-долу), вие сте обект на Условия за преподаватели, разположени на http://cube.bg/teachers-agreement, които са включени тук чрез препратка. Ако сте преподавател и е налице противоречие между тези Правила и условията на преподавателя, Общите условия на преподавател ще управляват/ще са главни за вас. 

3. Общи условия.

Сайтът е място само за преподаватели и потребители. Ние носим отговорност за всички взаимодействия на тези две страни. Ние не сме отговорни за спорове, искове, загуби, щети от всякакъв вид, които биха могли да възникнат от или са свързани с провеждане на обучението.

Ние не можем да контролираме изпратено съдържание, публикувано съдържание на платформата, и не гарантираме по никакъв начин надеждността, валидността, точността и верността им. Дружеството не носи отговорност за поддържане на такова съдържание и не носи отговорност за достъпа Ви или използването на всички представени съдържания, до степента, разрешена от приложимото законодателство.

Платформата и продуктите може да ви дадат достъп до връзки към уебсайтове на трети страни ("уебсайтове на трети страни"), пряко или чрез курсове. Платформата не поема отговорност, свързана с уебсайтовете на трети страни.

4. Поведение.

Може да имате достъп само до продукти със законни цели. Единствено вие сте отговорни за познаването и спазването на законите, правилата и наредбите, отнасящи се до употребата на продуктите. Вие поемате каквито и да било рискове от всички срещи или контакти между Вас и преподавателите или другите потребители на платформата.

5. Задължения на преподаватели (инструктори/лектори).

Ако сте Преподавател Вие декларирате, че:

- Сте одобрени от платформата, която може да ви подкрепя или да прекрати взаимоотношения;

- Вие ще бъдете отговорен за цялото съдържание, което предлагате на платформата. Също трябва да притежавате необходимите лицензи, права, съгласия, и разрешения, както и да имате правомощията да възпроизвеждате, разпространявате, да показвате публично, да общувате с потребителите, като декларирате че вашето съдържание не нарушава или не злоупотребява с интелектуалното право на собственост на трето лице;

- Вие имате необходимите квалификации, пълномощия и опит, включително образование, обучение, знания и умения, за да преподавате и да предлагате услуги, чрез платформата;

- Вие няма да публикувате неподходящи, обидни, расистки, омразни, сексистки, порнографски, невярни, подвеждащи, престъпни или клеветнически съдържания;

- Вие няма да качвате на платформата, да изпращате по пощата или по друг начин нежелани съобщения или неразрешена реклама, рекламни материали, нежелана поща, спам, верижни писма, пирамидални схеми или всяка друга форма на привличане на клиенти (по търговски или по друг начин), чрез продуктите или към конкретен потребител;

- Вие няма да използвате продукти за друга дейност освен за осигуряване на обучение и инструктаж за използването им от курсистите/потребителите на платформата;

- Вие няма да се занимавате с дейност, която ще изисква Фирмата да получава лицензи, да плаща хонорари на трети лица, включително, плащане за авторски права, публично изпълнение на всякакви музикални произведения или звукозаписи;

- Вие няма да копирате, променяте или разпространявате съдържание от сайта или платформата освен в предвидените в настоящото споразумение нужди;

- Вие няма да пречите на други инструктори да предоставят услугите си или курсове по никакъв начин;

- Вие ще поддържате вашата регистрация и информация за профила, като тази информация трябва да бъде точна и отговаряща на истината;

- Вие трябва да реагирате незабавно на потребители търсещи Вашите услуги и да гарантирате качествена услуга, съизмерима със стандартите на вашата индустрия, описанието и инструкциите на услугата като цяло;

- Вие сте на възраст над 18, ако ли не, вие сте на възраст между 13 и 17 и имате съгласието на трето лице - родител или настойник, който да се е съгласил с тези условия и Общите условия за преподаватели, който ще носи отговорност за Вашето представяне.

6. Специфични задължения на курсистите/потребителите ползващи сайта/платформата.

Ако сте потребител трябва да се съгласите със следните допълнителни правила и условия като декларирате, че:

- Вие сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с информацията за ценообразуване, преди да използвате платформата;

- Вие сте на възраст над 18, или, ако не, ще използвате услугите с участието, наблюдението и одобрението на родител или настойник. Деца под 13-годишна възраст не могат да се регистрират с акаунт или да закупуват курсове.

- Вие няма да качвате, споделяте или предавате никаква нежелана или неразрешена реклама, рекламни материали, нежелана поща, спам, верижни писма, пирамидални схеми или всяка друга форми на платформата;

- Вие няма да публикувате неподходящо, обидно, расистко, омразно, сексистко, порнографско, невярно, подвеждащо, престъпни, клеветническо или друго неподходящо съдържание;

- Вие няма да възпроизвеждате, разпространявате, представяте публично, да създавате производни обучения или да използвате съдържание от платформата, продуктите или курсовете;

- Вие няма да разкривате никаква лична информация за инструктора/преподавателя, а в противен случай ще поемете цялата отговорност;

- Вие не трябва да искате лична информация от инструктори/преподаватели или други потребители на платформата.

7. Регистрация.

За да използвате услугите предоставени от платформата, Вие ще трябва да се регистрирате, за да получите потребителско име и парола (Потребителски профил). Когато се регистрирате, информацията, която ни предоставяте по време на процеса на регистрация ще ни помогне в предлагането на подходящо съдържание към вас, както и за управление на мрежата. Единствено вие сте отговорни за поддържането на поверителността на Вашия профил, потребителско име, парола и за всички дейности, свързани или настъпили в рамките на Вашият профил. Вие декларирате и гарантирате, че информацията в профила ви ще бъде точна и актуална. Трябва да ни уведомите (а) незабавно за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт и някакво друго нарушение на сигурността, и (б) трябва да сте сигурни, че сте излязли от акаунта си в края на всяка употреба на платформата. До степента, допустима съгласно приложимото законодателство, ние не можем и няма да носим отговорност за щети, произтичащи от Вашето неспазване на горните изисквания, или в резултат на използване на акаунта ви, със или без вашето знание, докато ни уведомите за неоторизирания достъп до акаунта ви.

Вие не може да прехвърляте Вашият профил на друго лице и нямате право да давате акаунта си на някой, без разрешението на титуляра на профила. В случаите, когато сте получили разрешение и искате да регистрирате друго лице, включително непълнолетно, да използва акаунта ви, Вие сте напълно отговорен за (1) онлайн поведението на този Потребител; (2) контрола на достъпа на потребителя и използването на продуктите; и (3) последствията от всякакви злоупотреби.

8. Съдържание, лицензи и разрешения.

Целият софтуер, технологии, дизайн, материали, информация, комуникации, текст, графики, линкове, електронни колекции, анимации, илюстрации, произведения на изкуството, аудио и видео клипове, снимки, картинки, коментари, идеи, и други данни или авторски права за съдържание, включително избора и договореностите се нарича "Съдържание". Когато Платформата ви осигурява съдържание, софтуер и продукти, се нарича "Фирмено съдържание". Съдържание качено, изпратено или споделено на платформата или чрез преподавателя се нарича "Лекторско съдържание". Съдържанието остава имуществена собственост на физическото или юридическо лице, за да го доставя/представя на потребителите на платформата, и е обект на закрила, без ограничение, по силата на Р.България и чуждите авторски права и други закони за интелектуална собственост.

Вие предоставяте на платформата правото и лиценза да разпространява публично описанието на курсовете и личностното ви представяне, както в каталога на cube.BG, така и на други сайтове като рекламна стратегия за привличане на потребители. Вие предоставяте разрешение на компанията да използва Вашето име, образ, изображение или глас във връзка с предлаганата от вас услуга, пускането й на пазара, насърчаване на потребителите, демонстрирайки им уменията ви, доколкото това е допустимо съгласно приложимото право. Независимо от горното, Вие имате право да редактирате цялото Ваше Съдържание на платформата по всяко време.

Като потребител, платформата Ви дава изключително, непрехвърлимо право на достъп, за което сте платили всички необходими такси, само за ваша лична, некомерсиална, образователна цел, чрез сайта и продуктите, в съответствие с настоящите Общи условия или ограничения, свързани с конкретни курсове или продукти. Всички други цели са изрично забранени. Вие не можете да възпроизвеждате, разпространявате, предавате, да възлагате, продавате, излъчвате, наемате, заемате, модифицирате, адаптирате, редактирате, създавате производни произведения, или по друг начин да прехвърляте или да използвате Лекторско съдържание или Фирмено съдържание освен при даване на изрично разрешение за това. Лекторското съдържание и Фирмено съдържание е лицензирано.

ФИРМАТА зачита/уважава всички авторски права и други закони, свързани със съдържанието и информацията и няма да толерира нарушение на тези закони. Използвате съдържанието на ваш риск и фирмата не носи отговорност. По- специално, ако вашето съдържание няма представяне и описание, вие гарантирате, че то съдържа само свободни за употреба материали, законни и полезни за потребителите. Ако смятате, че каченото съдържание на вашите курсове нарушава закона или е неточно или излага на риск ползвателя, цялата отговорност за това пада на вас. Ако смятате, че качено съдържание на трета страна нарушава някой закон за авторското право, Вие трябва да докладвате за това на платформата на следния имейл адрес:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

9. Търговски марки.

Търговските марки и лога ("Търговски марки"), използвани на платформата са Наши регистрирани или нерегистрирани търговски марки или на нашите доставчици или трети лица и са защитени по силата на Р.България за търговските марки. Всички права са запазени и Вие не можете да ги променяте или да ги замъглявате, без нашето предварително одобрение.

10. Гаранция на кусовете.

Продуктите, съдържанието, курсовете, както и всякакви други материали, предоставяни на или чрез платформата се предлагат каквито са, без гаранция, доколкото е допустимо според приложимият закон, дружеството не включва гаранции за продаваемост, точност, свобода от грешки, годност на съдържанието.

11. Ограничение на отговорността.

В пълната сила на действащото законодателство всяка страна носи своята отговорност след подписване на Хонорарен договор и съгласяване с всички условия. Фирмата носи отговорност само за изплащане на подписания в договора хонорар, на предварително уточнен времеви интервал.

12. Освобождаване от отговорност.

Вие заявявате, че ще защитавате и предпазвате Дружеството и неговите съдружници, служители, партньори, представители и доставчици от и срещу всички предвидими загуби, разноски, щети, разходи, искове и изисквания, включително адвокатски хонорари и свързаните с тях разходи и разноски, дължащи се или произтичащи от нарушение от Ваша страна.

13. Прекратяване.

Ние можем да прекратим употребата на продуктите ви веднага, без предупреждение, при всяко нарушение от Ваша страна на тези Условия. Ние можем да прекратим предлагането на всеки продукт, курс, или съдържание по всяко време (което ще прекрати Вашето право да предлагате курсове, ако сте преподавател), ако не спазвате тези условия. И вие можете да прекратите използването на платформата или продуктите по всяко време, или да прекратите достъп до тях, като се свържете с нас на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (но тогава Курсистите, приети през Вашите курсове преди прекратяването ще продължат да имат достъп до тях до свършване на достъпа им).

14. Електронни съобщения.

Чрез използване на продукти/услуги предоставени от фирмата, Вие се съгласявате, да комуникираме с Вас по електронен път по отношение на сигурността, както и относно административни въпроси, свързани с употребата на продуктите.

15. Разни.

Тези Условия и всички политики, приложими за потребителите на платформата представляват цялостно споразумение между страните по отношение на предмета на договора, и замества всички предишни писмени или устни споразумения.
Ограничителна клауза. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия е установено, че е незаконна, невалидна или неприложима, то тази разпоредба ще бъде премахната от тези Условия, което няма да засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби на настоящите Общи условия.
Отказ. Ако някоя от точките е отменена или променена, това може да стане само с писмен документ.
Известие. Всяко уведомление или друго съобщение ще ви бъде изпратено в писмена форма, като ще бъдете уведомени по електронната поща, която сте задали за кореспонденция.
 

 

III. Услуги предоставяни посредством Сайта

1. Посредством ползването на Сайта се предоставят както чисто информационни услуги, така и специални услуги за Потребителите на Сайта, свързани с осигуряване на възможност за закупуване на предлаганите от Търговците курсове при определени условия.

2. Информационните услуги, предоставяни посредством Сайта, са безплатни за неговите Ползватели. Специалните услуги за Потребителите на Сайта са безплатни за тях. Потребителите заплащат единствено цената на закупените услуги, като за целта е необходимо да се регистрират по надлежния ред. Регистрацията е доброволна.

3. Отношенията между Оператора, от една страна, и Ползвателите и Потребителите на Сайта, от друга страна, се уреждат от настоящите Общи условия за ползване. Услугите предоставяни на Търговците от страна на Оператора не са достъпни за първите посредством ползването на Сайта – отношенията между Оператора и Търговците се уреждат в отделни договори, сключени индивидуално с всеки от Търговците. Отношенията между Потребителите и Търговците, по повод сключването и изпълнението на Договорите за продажба между тях, се уреждат от условията на съответните Сделки, настоящите Общи условия за ползване, Общите условия за пазаруване и разпоредбите на приложимото право.

IV. Регистрация и абонамент на потребители

1. С попълването на лични данни на страниците на Сайта, Ползвателите дават изричното си разрешение за събиране, обработване и съхранение на тези данни и за използването им за да се изготвят вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

2. Ползвателите, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационна форма, съдържаща: име, фамилия, електронен адрес. Тези, които желаят само да се абонират за получаване на промоционалните оферти, трябва да попълнят своя електронен адрес. С натискането на бутона за регистрация, Ползвателите на Сайта декларират, че имат правото, пълномощията и дееспособността да приемат Сделките на Търговците и да бъдат обвързани с условията на тези Сделки.

3. При извършване на регистрацията си, Ползвателите се задължават да предоставят верни и актуални данни. Ползвателите се задължават при промяна, своевременно да актуализират данните, посочени при регистрацията. В случай, че Ползвателите предоставят неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията им и достъпа до клиентските им профили.

4. След като регистрационната форма е попълнена и информацията е изпратена посредством натискане на бутона за регистрация, на посочените от Ползвателите електронни адреси се изпраща съобщение, съдържащо връзка към страницата на Сайта за потвърждаване на регистрацията и верността на попълнената информация.

5. В резултат на надлежно завършена регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителите получават достъп до профилите си след като въведат потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Потребителите носят пълна отговорност за опазването на своите пароли, както и за всички действия, които се извършват от тях или от трети лица чрез използването им.

6. Потребителите имат право да се регистрират само по веднъж.

7. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на Потребителите във връзка с ползването на услугата по закупуване.

V. Отговорност

1. а) Всички Ползватели се задължават да: спазват приложимото национално и международно законодателство, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесват в правилното действие на системата, да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид; да не нарушават правата на интелектуална собственост на Оператора, както и да спазват всички други свои задължения по настоящите Общи условия за ползване. 
б) Всички Ползватели дължат обезщетение на Оператора за всяко свое нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия за ползване. Ползвателите се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Оператора при съдебни искове и други претенции на трети лица за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия за ползване.

2. Операторът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответните Стоки/Услуги.

3. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

4. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

VI. Възстановяване на платени суми

1. Възстановяването на сумите се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни за получаване на съответните декларации и от получаване от страна на Потребителите на платежните документи, удостоверяващи направеното плащане. За времето от авансовото плащане до връщането на сумата, лихви не се дължат.

2. Възстановяването на сумите се извършва единствено по сметката, от която е извършено плащането в срок от 7 (седем) дни след получаване на писмена декларация за съответните обстоятелства.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване и използването на Сайта Ползвателите се съгласяват със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от тях информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. cube.BG може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да изтрият профилите си по всяко време, с което съответно ще премахнат всичките си лични данни от Сайта. В случай че Потребителите са се възползвали от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите услуги, Операторът си запазва правото да съхрани данните на тези Потребители по повод на сключените Договори за продажба на алтернативен носител. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс и др.). Операторът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. Защитата на данните, предоставяни при заплащането на закупените услуги, се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

2. Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия.

3. Законът, приложим към отношенията между Ползвателите и Оператора по повод използването на Сайта, е българското право. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Оператора посредством Сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни съдилища на Република България.

4. cube.BG не носи отговорност в случай, че цитирани сайтове и препратки съдържат информация, която е неточна или невярна. Също така,не носи отговорност в случаите, когато линкове с информация от сайтовете е копирана или разпространена в уронващи или застрашаващи престижа други информационни пространства.

5. Някои от услугите на платформата cube.BG изискват задължителна регистрация.

6. cube.BG не носи отговорност в случай, че продукт закупен от сайта не отговаря на очакванията Ви и/или не Ви удовлетворява. Също така, не носим отговорност в случаите, когато трета страна по договора не изпълнява коректно задълженията и отговорностите си към Вас.

7. cube.BG не може да гарантира, че сайтовете ще работят при форсмажорни обстоятелства и не носи отговорност в случай, че възникне проблем при използването им, когато отговорността за това е на трети лица/компании.

8. Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

Published in Условия
© 2022 www.cube.bg Всички права запазени.