fbpx
  • 0879435446
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Displaying items by tag: Партньорско споразумение

Сряда, 02 September 2015 15:14

Партньорско споразумение

Това е законово споразумение между вас и cube.BG. Вие се съгласявате, че сте прочели и РАЗБИРАТЕ УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ ДОГОВОР И ЧЕ СТЕ СЪГЛАСНИ с тях.

1. Общ преглед

Настоящото споразумение съдържа пълните правила и условия, които се отнасят до вас, в случай на сътрудничество с cube.BG. Моля, имайте предвид, че през настоящото споразумение, "ние", "нас" и "платформата" означава cube.BG, и "ти", "вие" и "ваши" се отнася за вас.

2. Включване като преподавател на платформата

Вие се съгласявате да ни представите информация относно вас и курса, който желаете да създадете.

Ние можем да приемем или да отхвърлим молбата Ви за преподавател на платформата по наше осмотрение. Вашата кандидатура ще бъде отхвърлена, ако някоя от вашата информация е невярна или непълна, или ако вашият курс популяризира материали със сексуален, порнографски, насилствен или клеветнически характер, или ако вие или вашият курс сте в нарушаване с действащите закони или нарушавате правата върху интелектуалната собственост, човека и други.

След одобрение ще ви бъде изпратен хонорарен договор за подписване и ще ви бъдат издадени данни за достъп до платформата, като учител на платформата. Във вашият учителски профил ще можете да се запознаете с платформата, спецификациите й, посредством насочващи материали, примери и изображения. Ваша е отговорността да пазите своето потребителско име, парола и информация на сигурно място, така че трети лица да не могат да посещават профила ви.

Подписване на договор: След одобрение от наша страна трябва да попълните и подпишете хонорарен договор за партньорство. Хонорарния договор представлява двустранен документ, подписан от вас, като преподавател/лектор и от нас, като доставчик. Той се подписва в два екземпляра, единия остава за вас, а другия се съхранява при нас.

След като сме подписали договор, съгласили сте се с условията за ползване на платформата (Общите условия) и сме създали ваш индивидуален учителски профил, трябва да опишете добре курса и програмата, да представите актуална информация за вас, като преподавател придружена със снимка.

3. Като партньор/преподавател какво мога/трябва да правя.

(а) Връзка към нашия сайт:

Като член на платформата cube.BG, вие ще може да качвате необходимите връзки и материали, подпомагащи обучителните ви курсове. Като облачно-базиран софтуер вие ще може да преглеждате, споделяте и да изтеглите тези материали, връзки, HTML кодове, без ограничения.

Ние имаме право да следим вашият профил, тъй като сме отговорни за използваните препратки, материали и внедрена информация, която включвате. Ние ще Ви уведомим за всички промени, които смятаме, че трябва да се направят. Всяко неизпълнение, ще бъде нарушение на настоящото споразумение и основание за прекратяване на договора.

(б) Оказвате ни пълно сътрудничество: Вие се съгласявате да си сътрудничите с нас напълно и да създавате и поддържате с нас вашите обучителни курсове до прекратяване на договора.

(в) Поддържане на профила ви: Поддържането на вашия профил ще бъде ваша отговорност. Ние можем да следим вашия профил и да го актуализираме.

(г) Следвайте всички закони за авторското право: Те са изцяло Ваша отговорност. Трябва да следите всички приложими закони за авторското право и други закони, които се отнасят до вашия профил на платформата. Трябва да имате изрично разрешение да използвате материали с авторски права, независимо дали става дума за текст, изображение или други авторски или сродни права. Ние не носим отговорност, ако използвате материали с авторски права на друго лице в нарушение на закона.

4. Като Партньор/Преподавател какво трябва да знаете

(а) Можем да следим профила ви: Вие ни давате правото да контролираме профила ви по всяко време, за да следим, дали следвате правилата и условията на настоящото споразумение, и да ви уведомяваме за всички промени. Неизпълнението и нарушението на настоящото споразумение, е основание за прекратяване на договора.

(б) Ние определяме политиката за покупките: Клиентите, които купуват продукти чрез каталога, ще бъдат разгледани като наши клиенти. Всички наши правила, политики и процедури за действие по отношение на поръчки от клиенти и обслужване на клиенти ще се прилага за тези клиенти. Ние можем да променим нашите политики и процедури за действие по всяко време.

(в) Вие не можете да рекламирате без наше съгласие: Вие не може да създадете, публикувате, разпространявате, или да изпращате писма по електронен път и рекламни материали, които да правят препратка към нас или ваш курс, без наше съгласие.

(г) Начална дата на настоящото споразумение: Това споразумение ще започне да действа след приемането ви като учител на платформата, което става след подписване на двустранен хонорарен договор.

(д) Как настоящото споразумение може да бъде прекратено/прекратяване на договора: Вие или ние можем да сложим край на това споразумение по всяко време, със или без причина, като дадем на другата страна писмено предизвестие. Писменото уведомление може да бъде под формата на имейл.

(е) Ние може да променяме това Споразумение: Ние можем да променим всяко от правилата и условията в това споразумение, по всяко време, по свое усмотрение. Вие ще бъдете уведомени по електронната поща, както и всички авторски промени ще бъдат публикувани в сайта www.cube.BG и на платформата. Ако някоя модификация е неприемлива за вас, единствената ви възможност е да прекратите споразумението. Ако продължите участието си в Партньорската програмата след публикуването на обявлението за промяна, вие показвате съгласие с промените.

5. Като Партньор какво получавате

(а) Печелите допълнителни приходи: Ние гарантираме, че ще получите навреме сумата, която сте изработили и ще следим дали е получена.

(б) Печелите популярност пред по-голям кръг от аудитория и градите авторитет, което води до привличане на по-голям брой ученици и печелене на по-добри хонорари/доходи.

(в) Достъп до виртуално училище и виртуална класна стая.

(г) Достъп до множество ефективни системи за предоставяне на учебен материал.

(д) Възможност за брандиране на курсовете ви.

6. Предоставяне на лицензи

(a) При спазване на всички условия на това споразумение, ние ви предоставяме изключително, непрехвърлимо, право да: предоставяте на вашите крайни потребители достъп до вашия курс.

(б) Вие ни предоставяте правото да използваме вашите имена, титли и лога в рекламата, маркетинга, насърчаването и популяризирането на курса ви. Въпреки това, ние не сме задължени да рекламираме, насърчаваме, или популяризираме курса ви.

(в) Всяка от страните запазва всички права и собственост в съответните с правата си.

7. Още неща, които трябва да се знаят и разбират

(а) Общи условия: Ние не гарантираме за продаваемост, годност, точност, надежност или нарушение относно вашите разработки.

(б) Заявления и гаранции: Вие декларирате и гарантирате пред нас, че:

- Настоящото споразумение е било надлежно и валидно подписано и представено от вас и представлява юридическо, валидно и обвързващо задължение, подлежащо на изпълнение срещу вас в съответствие с разпоредбите;

- Имате пълно право, сила и власт да бъдете обвързани с правилата и условията на настоящото споразумение и да изпълнявате задълженията си по настоящото споразумение, без одобрението или съгласието на всяка друга страна;

(в) Ограничения на отговорността: Ние не носим отговорност към вас по отношение на: небрежност, закононарушение или други щети (включително, но не само, загуба на приходи или репутация, както и пропуснати ползи), дори ако сте били наясно за възможността от такива щети.

(г) Обезщетение: Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате платформата и нейните служители, представители, агенти, и потребители, срещу всякакви искове, дела или други производни, заведени въз основа на или произтичащи от всякакви претенции, от ваше нарушение на настоящото споразумение. Ще трябва да платите всички разходи, щети, направени от вас.

(д) Разни:

- Всяка страна се счита за независим изпълнител във връзка с предмета на настоящото споразумение.

- Нямате право да възлагате вашите права или задължения по настоящото споразумение, на трета страна.

- Настоящото споразумение се урежда от и тълкува в съответствие със законите на Р.България.

- Вие не може да изменяте или да се отказвате от някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, освен ако не е в писмена форма и подписано от двете страни.

- Настоящото споразумение представлява цялото споразумение между нас и вас, и отменя всички предишни споразумения и комуникациите на страните, устни или писмени.

- Трябва  да сте прочели цялата разпоредба на настоящото споразумение преди да го приемете и да се съгласите с него.             

Published in Условия
© 2022 www.cube.bg Всички права запазени.