Как виртуалната класна стая преоткрива обучението, което получаваш?

Всички интерактивни методи, с които учители и ученици могат да обменят идеи и да се обучават в реално време са съчетани във виртуалната класна стая. Този метод на обучение не само не е за подценяване, но и се е наложил като предпочитан в сферата на онлайн обученията.
Виртуалната класна стая работи с VOIP (Voice over IP) технология. Тази технология дава възможност на учениците и техните учители да говорят помежду си във виртуалната класна стая от уюта на дома си или от всяко друго място с достъп до интернет.

Какво в действителност се случва във виртуалната класна стая?

Виртуалната класна стая наподобява много традиционната – ученици и учител взаимодействат в една стая. Разликата е, че това взаимодействие се случва пред монитора на компютъра, без значение от локациата на участниците. Всеки един от тях може да говори и слуша посредством слушалки и микрофон, а останалите дейности, които могат да се извършват във виртуалната класна стая наподобяват много традиционнтата:

- За да говори ученика трябва да вдигне първо ръка;
- На екрана на компютъра му се зарежда бяла дъска, като учителят взаимодейста с нея и с учениците, както в традиционната класна стая;
- Социалното взаимодействие също се препокрива, като има възможност за чат, както между учителя и учениците, така и само между учениците;

Какви са предимствата на този вид онлайн срещи?

- Те предлагат гъвкавост и несравнимо удобство. Всеки може да посети класната стая от работното си място, от интернет кафе или от дома си. Всичко, от което се нуждае е интернет връзка, слушалки и микрофон;
- Учениците и учителя няма да се налага да губят ценно време за пътуване до мястото, където се намира учебното заведение. Виртуалната класна стая позволява сесията да се случва независимо от местоположението на участниците;
- Учебния материал може да се представи във всевъзможни вариации;
- Дори и да не успеете да присъствате в сесита, може да гледате записа, за да не изоставате. Може да гледате и да слушате цялата сесия без ограничение;

презентационна дъска
поле за комуникация
запис на сесиите
 

Много хора не са сигурни и не искат да рискуват с онлайн обучение във виртуална класна стая и това е съвсем естествено. В България не се говори много за този тип обучение и хората мислят, че присъствените курсове са по-добри, защото виждат и взаимодействат с учителя в реална обстановка. Но това не е предимство! Предимството го предоставят виртуалните класни стаи:

- Учениците могат да избират дали да пуснат камерата си и да се виждат, дали да пуснат звука на микрофона или да са само слушатели в сесията, в зависимост от чувството им на комфорт;
- Взаимодействието с текст е предпочитано сред учениците, защото могат да задават своите въпроси към учителя без да го прекъсват. Това е и едно от предимствата, затото в традиционните класни стаи ученикът трябва да прекъсне учителя (да му прекъсне мислълтта) или да си повтаря въпроса на ум, за да не го забрави и да го зададе след като учителят се е изказъл;
- Записа с видео и аудио звук позволява на учениците повече да слушат, от колкото да си записват, което елиминира момента с изпускане на някое изречение, докато си записвате друго. А записки може да си правите по-късно, когато слушате записа;
- Онлайн тестването е другото предимство, което се изтъква щом се заговори за онлайн обучение и виртуални класни стаи. Онлайн тестването позволява да се проверяват знанията след урока върху темата, която е разисквана или да се тества на определен период от време. Резултатите се обработват ведната и дават ясна визия на учителя къде ученика изостава, за да може да наблегне следващият урок върху тези пропуски. Също така дава ясна преценка и на учениците, за това как се движат в обучението си и дали са разбрали заложения матерал.

Онлайн обучението претърпява бърз възход в цял свят. Виртуалните класни стаи наистина помагат и продължават да помагат на хиляди ученици от цялия свят.